Pokyny ke zvýšení práv aplikace dodávané společností Tesco SW a. s.

Aplikace dodávané společností Tesco SW a. s. využívají technologie Microsoft Silverlight, jenž pro některé pokročilé funkcionality vyžaduje nastavit tzv. zvýšená oprávnění na Vašem počítači.

Těmito funkcionalitami jsou např.

Zvýšení oprávnění nastavíte pomocí instalačního balíčku: TescoSW Elevated Trust Tool

Upozornění: Pro úspěšné provedení může být vyžadováno administrátorské oprávnění na Vašem počítači.

Technický popis instalace

Instalační balíček na vašem počítači provede automaticky následující konfigurační změny:

1Změna hodnot 2 záznamů v registru Windows:

2Změna hodnot 2 záznamů v registru Windows:

3Instalace veřejné části digitálního certifikátu vystaveného pro TESCO SW a.s. do úložiště Důvěryhodní vydavatelé.